آلبوم فايل

آلبوم فايل مات 20 برگ-30 برگ-40 برگ-60 برگ  (طرح دار دو رنگ)

آلبوم فايل مات 20 برگ-30 برگ-40 برگ-60 برگ (طرح دار دو رنگ)

کد محصول :SA T20 - T30 - T40 - T60
جزئیات
فولدر شفاف با آلبوم فايل و جاي CD

فولدر شفاف با آلبوم فايل و جاي CD

کد محصول :SA 008T
جزئیات
آلبوم فايل متاليک 10برگ-20 برگ-30 برگ-40 برگ-60 برگ

آلبوم فايل متاليک 10برگ-20 برگ-30 برگ-40 برگ-60 برگ

کد محصول :SA 010CD الي 060CD
جزئیات
آلبوم فايل متاليک 20 برگ طرح دار

آلبوم فايل متاليک 20 برگ طرح دار

کد محصول :SA 020 GT
جزئیات
آلبوم فايل متاليک 80 برگ و 100 برگ با قاب مخصوص

آلبوم فايل متاليک 80 برگ و 100 برگ با قاب مخصوص

کد محصول :SA 080 CD - 100 CD
جزئیات
آلبوم فايل A4 الوان 20 برگ -30 برگ-40برگ-60برگ

آلبوم فايل A4 الوان 20 برگ -30 برگ-40برگ-60برگ

کد محصول :SA 20A - 30A - 40A - 60A
جزئیات
آلبوم فايل A2 مات (20-30-40-60 برگ)

آلبوم فايل A2 مات (20-30-40-60 برگ)

کد محصول :SA 20A2 -30A2 -40A2 -60A2
جزئیات
آلبوم فايل A3 مات 20 برگ و 30 برگ و 40 برگ و 60 برگ

آلبوم فايل A3 مات 20 برگ و 30 برگ و 40 برگ و 60 برگ

کد محصول :SA 20A3 -30A3 - 40A3 - 60A3
جزئیات
آلبوم فايل الوان 20 برگ-30 برگ-40 برگ-60 برگ (دو رنگ)

آلبوم فايل الوان 20 برگ-30 برگ-40 برگ-60 برگ (دو رنگ)

کد محصول :SA 20AD - 30AD - 40AD - 60AD
جزئیات
آلبوم فايل الـوان 20 برگ و 30 برگ سايز B5 و A5

آلبوم فايل الـوان 20 برگ و 30 برگ سايز B5 و A5

کد محصول :SA 20B5 / SA 30A5
جزئیات
آلبوم فايل راگا الوان 20 برگ-30 برگ-40 برگ-60 برگ

آلبوم فايل راگا الوان 20 برگ-30 برگ-40 برگ-60 برگ

کد محصول :SA 20RA - 30RA - 40RA - 60RA
جزئیات
آلبوم فايل A4 الوان 80 برگ و 100 برگ با قاب مخصوص

آلبوم فايل A4 الوان 80 برگ و 100 برگ با قاب مخصوص

کد محصول :SA 80A - 100A
جزئیات
آلبوم 20 برگ سه لت با جاي CD

آلبوم 20 برگ سه لت با جاي CD

کد محصول :SA D20
جزئیات
آلبوم فايل فنردار متاليک 30 برگ-40 برگ -50 برگ

آلبوم فايل فنردار متاليک 30 برگ-40 برگ -50 برگ

کد محصول :SA F30M - F40M - F50M
جزئیات
آلبوم فايل فنردار شفـاف 30 برگ

آلبوم فايل فنردار شفـاف 30 برگ

کد محصول :SA F30T
جزئیات
آلبوم فايل 30 برگ و 40 برگ با قاب مخصوص

آلبوم فايل 30 برگ و 40 برگ با قاب مخصوص

کد محصول :SA K30A3 - K40A3
جزئیات
آلبوم فايل مات 10 برگ و 20 برگ و 30 برگ و 40 برگ و 60 برگ

آلبوم فايل مات 10 برگ و 20 برگ و 30 برگ و 40 برگ و 60 برگ

کد محصول :SA X010 -X020 -X030 -X040 -X060
جزئیات
آلبوم فايل مات 80 برگ و 100 برگ

آلبوم فايل مات 80 برگ و 100 برگ

کد محصول :SA X080 - X100
جزئیات
آلبوم فايل متاليک 10 تا 100 برگ

آلبوم فايل متاليک 10 تا 100 برگ

کد محصول :SA XX10 .. SAXX100
جزئیات
آلبوم فايل جيب دار (10 تا 60 برگ)

آلبوم فايل جيب دار (10 تا 60 برگ)

کد محصول :SAG10CD-G20CD-G30CD-G60CD
جزئیات